Ciglena zgrada u kojoj se danas nalazi suvremena Dječja kuća izgrađena je krajem 19. stoljeća kao dio tadašnje “Kraljevske ugarske tvornice duhana” na mjestu dviju starijih građevina. Prema prikazu kompleksa iz 1875. godine na mjestu današnje ciglene zgrade bile su dvije manje građevine, od kojih je jedna bila mlin na potoku Brajda.

Izvorno je mostovima bila povezana s H zgradom na južnoj strani i danas srušenom građevinom sa sjeveroistočne strane. Nakon Drugog svjetskog rata ciglena zgrada postaje dio novoosnovane Tvornice brodskih motora “Rikard Benčić”.

Propašću tvornice, 1990.-ih godina građevina je napuštena te dolazi do značajnijeg propadanja interijera i urušavanja katova. Prostor oko zgrade korišten je kao javno parkiralište ili pak neformalni prostor za druženje i šetnju pasa.

Njena arhitektonsko-povijesna vrijednost leži u tome što predstavlja primjer industrijske arhitekture kraja 19. stoljeća i tadašnje tipologije skladišnih građevina te je kao takva morala biti sačuvana u svakom budućem revitalizacijskom procesu uz stvaranje uvjeta za nove funkcije. Rješenje je pronađeno u stvaranju koncepta Dječje kuće kao integralnog dijela art-kvarta “Benčić”.

Programsko oblikovanje Dječje kuće seže u 2014. godinu kada je oblikovan budući koncept čiji temelj je integracija dijela rada Gradske knjižnice Rijeka, Art-kina, Gradskog kazališta lutaka Rijeka i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, ustanova u kulturi, koje su u Dječjoj kući ujedinile vještine i programe rada s djecom.

Rekonstrukcija Ciglene zgrade u Dječju kuću provela se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2„Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar Integriranih teritorijalnih ulaganja“.

Izvor financiranja je Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014-2020 (bespovratna sredstva EU) kao i vlastiti doprinos Grada Rijeke i partnera u projektu. Po ugovoru s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisanom 16. srpnja 2018. godine, Rijeci je dodijeljeno 68,21 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za projekt uređenja Dječje kuće i središnje zgrade Gradske knjižnice Rijeka (t-objekt).

Izvedba je napravljena prema projektu arhitekta Saše Randića, a proveo ju je ING-GRAD d.o.o izabran po provedenoj javnoj nabavi. Građevinski radovi počeli su u veljači 2019. godine, a izvedba je dovršena u veljači 2021. godine kada se Dječja kuća predaje na korištenje korisnicima.

Osim fizičke izvedbe Dječje kuće, tijekom provođenja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture od 2016. do 2021. godine razvijan je programski pravac Dječja kuća, a koji je bio namijenjen kreiranju produkcijske zrelosti i stvaranju novih formi rada i stvaranja za djecu i prije fizičkog nastanka same Dječje kuće, a uključivao je uz navedene ustanove veći niz aktera, suradnika, udruga pod vodstvom Rijeka 2020.

Dječja kuća kao programski pravac projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Dječja kuća bio je i jedan od sedam programskih pravaca projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Programski pravac obuhvatio je suradničku platformu koju su zajednički razvijali timovi iz gradskih kulturnih ustanova (Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino, Muzej moderne i suvremene umjetnosti) uz potporu obrazovnih ustanova i lokalnih organizacija za djecu i mlade, pod vodstvom tima iz Trgovačkog društva RIJEKA 2020.

Cilj programskog pravca bio je osnaživanje lokalnih aktera i organizatora, razvoj i senzibilizacija publike, aktivacija novih izvedbenih i kulturnih prostora te stvaranje novih generacija educirane, zainteresirane i aktivne publike. Višegodišnje zajedničko djelovanje služilo je kao priprema za kontinuiran rad unutar zidova fizičke Kuće pred nama.

Programi su realizirani u periodu od 2017. pa sve do kraja trajanja titule EPK, a neki od značajnijih programa su Festival Tobogan – aktivne ferije za djceu (4 izdanja), Tjedan dobre dječje knjige, Slatko kazalište, Senzorno kazalište, Putujuće filmske radionice, Stube Malika Tintilinića, Balthazrov Uragan, Balthazargradsko kupalište, Priča o Benčiću, izložba 51 000 Balthazargrad. Osim navedenih, provođen je i projekt magazin Brickzine, medijske platforme o kulturi za djecu koji je imao 4 tiskana izdanja te živi kao online portal.

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content