Dječja kuća novi je prostor u kulturi grada Rijeke i, što je još važnije, novi programski format te novi pristup povezivanja djece i umjetnosti, odnosno obrazovanja djece u uzrastu od najranije dobi do 12 godina u području kulture i umjetnosti. Riječ je o centru dječje kreativnosti koji se razvija u suradnji s djecom, a ne samo za njih. Ujedno, Dječja kuća u fizičkom i programskom smislu predstavlja jedno od najvažnijih nasljeđa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture te je integralni dio projekta Revitalizacija bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić.  

Dječju kuću vode Art-kino, Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka Rijeka I Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Riječ je o ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka, a koje imaju veliko iskustvo u radu s djecom. Dosadašnje iskustvo i stečena znanja žele se pritom iskoristiti u projektu koji će predstavljati svojevrstan iskorak u odnosu na dosadašnje okvire djelovanja i koji će u fokusu imati dječje stvaralaštvo te poticati djecu da vole i razumiju kulturu i umjetnost. Stoga Dječja kuća neće samo nuditi kontinuirane i kvalitetne kulturno-umjetničke programe za djecu i poduke o umjetnosti već će djecu poticati, hrabriti i učiti razvijati vlastite kreativne potencijale i osigurati njihovu participaciju u umjetničkom stvaralaštvu. Želja je da Dječja kuća bude prostor u kojem će djeca od najranije dobi stjecati naviku posjećivanja kulturno-umjetničkih programa te se aktivno uključivati u kreiranje istog. Kroz aktivnost Dječje kuće promicat će se razvoj različitih vrsta pismenosti, prvenstveno čitalačke, filmske i medijske. 

Dječja kuća ima namjeru podučiti djecu analitičkim i praktičnim vještinama razumijevanja i primjene jezika umjetnosti. Njezin će program integrirati mnoge umjetničke forme – film, kazalište, književnost, vizualnu umjetnost – te ih povezivati s novim medijima i tehnologijama. Dječja kuća pomagat će djeci u učenju, oblikovanju i komunikaciji suvremenih ideja i kulture. 

Dodatno, u svom će se radu Dječja kuća posebno nastojati povezivati s obrazovnim institucijama, u uvjerenju da je kvalitetna edukacija u kulturi moguća isključivo u suradnji obrazovnog i kulturnog sektora. 

Ciljevi Dječje kuće su:

 • razvoj kontinuirane i kvalitetne kulturne ponude za djecu
 • poticanje dječjeg kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
 • stvaranje cjeloživotnih navika posjećivanja i konzumacije kulturnih i umjetničkih sadržaja i programa
 • snaženje čitateljske kulture, čitateljskih vještina i navika
 • razvoj medijske pismenosti kod djece kao temeljne funkcionalne pismenosti 21. stoljeća
 • razvoj cjelokupne vizualne i audiovizualne kulture te izvedbenih umjetnosti za djecu

Dječja kuća ima jasan programski profil, a njezini programi moraju doprinijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Kako bi se navedeni ciljevi ostvarili, potrebno je jasno definirati vrijednosti, programske smjernice i programska područja te uspostaviti jasne protokole i procedure stvaranja programa i suradnje za koje se ustanove uključene u rad Dječje kuće zalažu. Time će se osigurati kvalitetni programi za djecu i od djece, njihova vidljivost i dostupnost što širem krugu korisnika te namjensko korištenje prostornih, tehničkih i ljudskih resursa. 

Dječja kuća ima Savjet Dječje kuće koji čine predstavnici četiriju ustanova kojima je Kuća povjerena na upravljanje. Savjet se bavi različitim programskim, logističkim, tehničkim, komunikacijskim i produkcijskim pitanjima. Ovo tijelo odlučuje o prijedlozima programa u skladu sa zadanim programskim smjernicama, vodi brigu o prostoru, promišlja o načinu i dinamici korištenja prostora, ulogama i zadacima samih korisnika prostora te aktivno prati sve programe koji se odvijaju u Dječjoj kući. Programi u organizaciji ustanova koje upravljaju Dječjom kućom imaju prioritet u korištenju prostora i organiziranju programa, a svoj program na razmatranje mogu predložiti i drugi predlagatelji koji udovoljavaju programskim područjima i smjernicama vrednovanja prijedloga programa.

Programska područja i smjernice vrednovanja prijedloga programa 

Predlagatelji programa moraju se pridržavati ciljeva, vrijednosti i programskih područja Dječje kuće te stvarati programe usmjerene prema uključivanju djece u procese stvaranja i razumijevanja suvremenih kulturnih i umjetničkih sadržaja koji se temelje na vrijednostima umjetničke izvrsnosti i otvorenosti, društvenoj odgovornosti i znanju.  

Programi koji će se odvijati u Dječjoj kući moraju osigurati sustavnu i kontinuiranu ponudu kvalitetnih kulturnih i umjetničkih sadržaja za djecu, poticati kreativnost i kritičko mišljenje, kao i opće zanimanje za umjetnost i kulturu kod djece. Dodatno, od svih korisnika očekuje se profesionalno i odgovorno ponašanje u realizaciji programa, u komunikaciji s javnošću te konstantan rad na unapređivanju kvalitete produkcije programa. 

Programi Dječje kuće moraju biti i u skladu sa sljedećim programskim područjima i smjernicama: 

 1. Vrijedni i kontinuirani kulturni i umjetnički programi za djecu u području književne i knjižne, audiovizualne, kazališne, glazbene i vizualne djelatnosti, 
 2. Programi kojima se omogućuje široka dostupnost kulturno vrijednog stvaralaštva s ciljem da što veći broj djece iz Rijeke i okolice, a potencijalno i šire, ima izravan pristup kulturi i umjetnosti, 
 3. Programi koji razvijaju kompetencije i  vještine kritičkog razmišljanja te potiču djecu na stvaranje suvremenih umjetničkih i kulturnih sadržaja u području književne i knjižne, audiovizualne, kazališne, glazbene i vizualne djelatnosti,
 4. Programi koji uključuju korištenje novih tehnologija i inovativnih pristupa,
 5. Programi koji grade sveobuhvatnu suradnju kulturnog i obrazovnog sektora u području obrazovanja u kulturi za djecu,
 6. Programi koji uključuju sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,
 7. Programi kojima se smanjuju socijalne, ekonomske i druge nejednakosti među djecom (omogućavanje pristupačnosti svim skupinama djece),
 8. Programi koji potiču međukulturalni dijalog/kulturnu raznolikost, poštivanje različitosti, otvorenost, uključivost, toleranciju, solidarnost i nediskriminaciju te kod djece razvijaju vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu,
 9. Programi usmjereni ka kontinuiranoj edukaciji nastavnika i odgajatelja na području kulture i umjetnosti,
 10. Programi koji promiču Dječju kuću na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini kao referentni punkt za razvoj kulturno-umjetničkih programa za djecu, kao i razvoja javnih politika i umjetničkih i kulturnih praksi u ovom području,
 11. Inovativni programi koji promiču održivi razvoj u kulturi, društveno odgovorno djelovanje u smislu odgovornosti za društvo i okoliš.

Programi moraju biti u skladu s interesima društva, temeljiti se na etičkom ponašanju i biti u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama.

Dječju kuću nije moguće koristiti za programe koje potiču na netrpeljivost ili mržnju na seksualnoj, rodnoj, nacionalnoj, rasnoj, religijskoj ili nekoj drugoj osnovi, kao ni za programe koji promiču određenu političku opciju ili religiju.

Prijava programa  

Prijavu programa moguće je izvršiti isključivo putem ispunjenog Zahtjeva za izvođenje programa/korištenje prostora u Dječjoj kući.

Zahtjev se podnosi Dječjoj kući u pisanom obliku isključivo na obrascu čiji izgled i sadržaj utvrđuje Savjet Dječje kuće, a koji je dostupan u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Dječje kuće. Ispunjeni Zahtjev dostavlja se elektroničkim putem na e-adresu info@djecjakuca.hr.

Zahtjev se mora predati najkasnije 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana prije planiranog termina korištenja prostora.

Po zaprimanju zahtjeva, utvrđuje se udovoljava li zahtjev programskim smjernicama Dječje kuće te raspoloživost predloženog termina te drugim potrebnim uvjetima za kvalitetnu realizaciju programa (tehnički i ljudski resursi).

Ukoliko Zahtjev udovoljava programskim smjernicama i traženi termin je slobodan, podnositelju Zahtjeva dostavit će se Obrazac detaljnih tehničkih potreba i protokola ovisno o vrsti programa i traženom prostoru unutar Dječje kuće. Sukladno dostavljenom Obrascu detaljnih tehničkih potreba i protokola, a u skladu s tehničkom opremljenošću traženog prostora u Dječjoj kući,  dogovorit će se mogućnosti i obujam tehničke podrške.

Programski savjet zadržava diskrecijsko pravo da ne ustupi prostor na korištenje pravnim i fizičkim osobama za organizaciju događanja za koje procijene da bi štetilo ugledu Dječje kuće.

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content