Gradska knjižnica Rijeka raspisala je natječaj za radno za radno mjesto ORGANIZATOR/ORGANIZATORICA PROGRAMA u Dječjoj kući.

Traži se:

1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme (povećani opseg posla), uz probni rad

Uvjeti:

• VSS, visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili
humanističkog usmjerenja

• 2 godine iskustva na poslovima samostalnog organiziranja (pripreme i provedbe)
kulturno obrazovnih i/ili umjetničkih programa i projekata

• napredno poznavanje engleskog jezika te poznavanje još jednog stranog jezika

• računalna pismenost

• organizacijske vještine

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

• životopis,

• dokaz o potrebnoj visokoj stručnoj spremi (preslika diplome/uvjerenja),

• dokaz o potrebnom radnom iskustvu (2 godine) na odgovarajućim poslovima-poslovima samostalnog organiziranja (pripreme i provedbe) kulturno-obrazovnih i/ili umjetničkih programa i projekata (potvrda HZMO ili e-zapis i potvrda poslodavca o obavljanju navedenih poslova/preslika/e ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo obavljanje navedenih poslova u propisanom trajanju; VAŽNO: obvezno se dostavlja potvrda HZMO i potvrda poslodavca odnosno preslike ugovora o radu o obavljanju navedenih poslova u propisanom trajanju, dakle oba dokaza )

• dokaz o naprednom poznavanju engleskog jezika i poznavanju još jednog stranog jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)

• dokaz o računalnoj pismenosti ( preslika uvjerenja, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)

Svi detalji natječaja i opis posla dostupni su ovdje.

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content