U subotu 11. 6. u prostorima Dječje kuće u suradnji s portalom Mame Kvarnera & Gradske knjižnice Rijeka bit će održano predstavljanje prve logopedske slikovnice i interaktivnih kartica PIA MIA. Predstavljanje će se odvijati u dva termina i to od 10-12 sati za malene vrtićarce od 3-5 godina, te od 13-15 sati za predškolce od 5-7 godina. Predstavljanje se odvija u obliku radionica besplatnih za sve zainteresirane, uz potrebnu prijavu na mail mame.kvarnera@gmail.com.

Budući da je u današnjem digitalnom svijetu vrlo važno stvoriti rani interes za tiskovni materijal, interaktivna slikovnica ”Pia Mia” osmišljena je od strane stručnjaka za komunikacijski i jezično- govorni razvoj kao spoj fizičke slikovnice i virtualnog svijeta koji je sveprisutan. Uz slikovnicu ”Pia Mia” dijete učia paralelno uživa u virtualnom svijetu koji nudi kvalitetan sadržaj.

Naime, kroz pomno osmišljen tekst slikovnica prati i potiče motorički, socio- emocionalni, jezično- govorno- komunikacijski te kognitivni i spoznajni razvoj djeteta na način da je svaka igrica i aktivnost usmjerena na određeni aspekt neke od razvojnih domena. Također, unutar same slikovnice postoji i roditeljski kutak koji upoznaje roditelje s miljokazima dječjeg razvoja za određenu dob kroz lik djevojčice Pije Mije.

Pia Mia slikovnica ima dva izdanja: ”Pia Mia u parku” i ”Pia Mia ima novog prijatelja”.

”Pia Mia u parku

Slikovnica ”Pia Mia u parku” namijenjena je djeci od 3 do 5 godina. Priča je to o djevojčici koja s mamom odlazi do parka, susreće svoje prijatelje i igra se s njima, a unutar aplikacije djeca mogu pristupiti raznim dodatnim sadržajima, igrama i aktivnostima koje potiču cjelokupan razvoj djeteta, a roditelji svom roditeljskom priručniku.

”Pia Mia ima novog prijatelja”

Slikovnica ”Pia Mia ima novog prijatelja” namijenjena je djeci u dobi od 5 do 7 godina. Budući da je to dob u kojoj se djeca intenzivno pripremaju za školu, kroz cijelu slikovnicu, u kojoj Pia Mia doživljava razne zgode i nezgode sa svojim novim prijateljem, potiče se razvoj predvještina čitanja i pisanja važnih za ovladavanje početnim čitanjem i pisanjem u osnovnoj školi. Također, unutar aplikacije djeca mogu pristupiti raznim dodatnim sadržajima, igrama i aktivnostima, a roditelji svom roditeljskom priručniku.

Slikovnica je vrlo jednostavna za korištenje! Uz klasičnu tiskanu slikovnicu, roditelji na mobilni uređaj ili tablet instaliraju aplikaciju (dostupnu na Android i iOS mobilnim platformama). Prilikom čitanja slikovnice, roditelji prema označenim stranicama usmjere svoj mobilni uređaj i pritom im se unutar aplikacije otvori odgovarajući sadržaj.

Čudesni safari

Artikulacijski poremećaj najčešći je razvojni poremećaj u djece predškolske dobi. Velik dio terapije koju provode logopedi unutar svojih kabineta čine vježbe pokretljivosti govornih organa. Pokretljivost govornih organa važna je za usvajanje ispravnog izgovora glasova, a njihova vježba često je zamorna i dosadna. Pia Mia se upravo zato zaputila na svoj Čudesni safari! Djeca će uz Pia Mia karte za Crnog Petra ili igru memorije, upoznavati zanimljivi svijet životinja u tehnologiji proširene stvarnosti te vježbati svoje male jezičke. No ove karte mogu koristiti djeca od najranije dobi budući da se uz roditeljsko vođenje mogu koristiti i za proširivanje rječnika, imenovanje ili jednostavno kao kartice za igru životinjama.

Na obje radionici roditelji će saznati informacije vezane uz tijek razvoja djece u dobi od 3-7 godina te će na kreativan i djeci zanimljiv način moći kreirati aktivnosti za poticanje cjelokupnog razvoja.

organizira: Mame Kvarnera & Gradska knjižnica Rijeka

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content