Program Samo zdravo organizacije GAIA NOVA odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja kao stručna potpora za kurikulum međupredmetne teme Zdravlje.        

Sadržaj je usmjeren jačanju vještina i znanja učitelja predmetne nastave i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem razvijanja pozitivnog stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja kako bi se omogućilo postizanje poželjnih tjelesnih, duševnih i društvenih potencijala učenika te u konačnici njihovo osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.  

Očekivanja, sadržaji, načini provedbe i podučavanja o temi Zdravlje usmjereni su na učenje o zdravlju i zdravom življenju i to prvenstveno s primjerima iz života na način kako sve naučeno implementirati u svojim radnim sredinama te kako vještine i znanja uklopiti u radne i obrazovne politike i procedure.

O PREDAVAČU I PROGRAMU

Sandra Kolonić, prof.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, voditeljica je inovativnog projekta Samo zdravo organizacije GAIA NOVA koji se provodi u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske županije, cilj programa je promicanje zdrave, svjesne i odgovorne prehrane i zdravih stilova življenja. Projekt Samo zdravo stručna je potpora kurikulumu međupredmetne teme Zdravlje te je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola kao i odgojno-obrazovnim djelatnicima kao dio cjeloživotnog učenja.

Aktivnosti programa Samo zdravo provode se od 2018. godine u školama PGŽ te je programom svake školske godine obuhvaćeno trideset osnovnih i srednjih škola, ciljana skupina su učenici osmih razreda te maturanti u srednjim školama.

Ukupno se programom u jednoj školskoj godini obuhvati između 700 i 800 učenika osnovnih i srednjih škola. Svaki učenik nakon predavanja dobije edukativnu brošuru kao podsjetnik na sadržaj predavanja.

Program se sufinancira sredstvima Ureda Županije Primorsko-goranske, Odjela za socijalnu politiku i mlade PGŽ, Odjela za zdravstvo Grada Rijeke te je uspostavljena suradnja s nizom lokalnih jedinica samouprave (Grad Kastav, Općina Viškovo, Grad Krk, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Kostrena).

DATUM ODRŽAVANJA: 17. studenog 2023. godine u 12 sati

VELIČINA GRUPE: 25 polaznika

UKUPNO TRAJANJE EDUKACIJE: tri školska sata

MJESTO ODRŽAVANJA: Dječja kuća, Ulica Viktora Cara Emina 1A, Rijeka

Prijave do 15. studenog 2023. godine

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content