Tjedan dobre dječje knjige središnja je manifestacija slavlja dječje knjige i čitanja u Dječjoj kući. Cjeloviti program pogledajte ovdje.

Vrijeme: 21. 4. u 18 sati

Lokacija: Dječja kuća 

Dob: 18+

Izvođač: Emica Calogjera Rogić  

Način prijave: Prijave se primaju putem obrasca ovdje

Biblioterapija ili terapija knjigom stara je disciplina koju su prakticirale mnoge ci­vilizacije, od drevnih Egipćana koji su propisivali riječi-lijekove ili starih Grka koji su u tragediji, kao kazališnom izričaju mitološke ili povijesne priče, vidjeli priliku za emocionalno pročišćenje zajednice. Bilo da je riječ o kolektivnim ili individualnim oblicima liječenja, do riječi se držalo i uviđala se njezina moć u pokretanju čovje­kova duha. Biblioterapija i poetska terapija imaju široku primjenu u radu s ljudima svih dobi i koriste se za održavanje i jačanje mentalnog zdravlja te kao pomoć u rješavanju različitih zdravstvenih problema. U predavanju će se objasniti pojam i vrste biblioterapije i poetske terapije, dati povijesni prikaz biblioterapije i način primjene te opisati biblioterapijski proces. U završnom dijelu sudionici će moći sudjelovati u biblioterapijskoj radionici.

O voditeljici radionice:

mr. sc. Emica Calogjera Rogić urednica je u Školskoj knjizi od 2008. Diplomirala je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i magistrirala na Odsjeku za komparativnu književnost na istom fakultetu. Bila je profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u Hrvatskoj i inozemstvu te sveučilišna lektorica za hrvatski jezik i književnost na Sorbonni u Parizu. Od lipnja 2022. godine intenzivno se osposobljava za Certificiranu voditeljicu radionica bibliopoetske terapije pri Međunarodnoj federaciji za biblio i poetsku terapiju (International Federation for Biblio/Poetry Therapy – IFBPT), krovnoj instituciji za obrazovanje i proces certificiranja bibliopoetskih terapeuta. Emica je prva i zasad jedina članica Federacije iz Hrvatske.

Preporučena knjiga:

Ivana Bašić: Biblioterapija i poetska terapija 

organizira: Gradska knjižnica Rijeka

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content