Pristupačnost mrežne stranice Dječje kuće djecjakuca.hr

Gradska knjižnica Rijeka kao nositelj razvoja komunikacijskih kanala Dječje kuće prepoznaje veliki značaj pružanja pristupa digitalnome sadržaju kao što određuje Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija. Pristup za sve, osobito osobama s posebnim potrebama, Knjižnica kontinuirano procjenjuje i poboljšava razinu pristupačnosti.

Izjava o pristupačnosti Knjižnica nastoji osigurati pristupačnost svojih službenih stranica djecjakuca.hr u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine 17, 19(23. 9. 2019.), kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, SL L 327, 59(2. 12. 2016.).

Izjava o pristupačnosti odnosi se na korporativno mrežno sjedište Gradske knjižnice Rijeka na adresi djecjakuca.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija djecjakuca.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Stranica ima ugrađen alat za prilagođavanje kontrasta, veličine slova i sl.

Nečitljivost je moguća u području pregleda pojedinih sadržaja poput karti, fotografija i sl-.

Podizanje razine pristupačnosti Knjižnica na mrežnome mjestu djecjakuca.hr radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, vođenju i održavanju sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji ured za razvoj digitalnoga društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema izjave o pristupačnosti Izjava je sastavljena 14. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.

Knjižnica će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Posjetitelje i korisnike mrežne stranice molimo da nas obavijeste putem elektroničke pošte marketing@gkri.hr primijete li neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom.

Postupak praćenja provedbe propisa Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kataloga, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content