Mala škola učenja prvih riječi engleskog jezika Gradske knjižnice Rijeka za djecu u dobi 4 do 6 godina.

Prvi ciklus odvija se od 9. listopada 2023. do  18. prosinca 2023. ponedjeljkom od 18.00-18.30 (1. grupa) i 18.40- 19.10 (2.grupa). u Dječjoj kući.

Učenje kroz igru predstavlja nesvjesni element učenja, jer se dječja pažnja više koncentrira na samu zabavu, a manje na učenje riječi, ali sadržaj s vremenom ulazi u arhivu naučenog. Polusatna igra ispunjena je aktivnim i interaktivnim učenjem. Cilj je senzibilizacija djece najranije dobi na učenje engleskog jezika znanje kojega je danas neophodno u svakodnevnom životu.

Sudjelovanje u svim knjižničnim programima, pa tako i u ovoj igraonici je besplatno, uz jedini uvjet da dijete-polaznik bude član knjižnice čime se djecu ujedno potiče i na korištenje knjižnog fonda, ujedno i slikovnica na engleskom jeziku – vježbanja onog što je naučeno na radionici. Zbog takvih uvjeta grupe su, naravno, konstantno popunjene i funkcioniraju na predbilježbe. Jednom tjedno održe se po dvije polusatne igraonice, interes iz godine u godinu raste, broj djece polaznika u prosjeku je tjedno 30 (15 po radionici).

Sudjelovanje je besplatno za sve polaznike, a uvjet za sudjelovanje je članstvo djeteta u Gradskoj knjižnici Rijeka. Prijave se primaju putem obrasca ovdje.

organizira: Gradska knjižnica Rijeka

Newsletter je prava stvar! Nema šanse da vam promakne nešto važno što se događa u našem veselom životu. Šaljemo pozive na programe, najvažnije vijesti, super priče čim se pojave...

Vaša mail adresa i ime i prezime od strane Dječje kuće neće biti korišteni za ništa drugo osim za slanje newslettera.

Skip to content